วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

ท่าการออกกำลังกาย

ท่าออกกำลังกาย
ท่าออกกำลังกาย เพื่อการออกกำลังกายที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการออกกำลังกายท่าที่ 1 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง

2. เหยียบแขนทั้งสองไปข้างหน้า ขนานกับพื้น

3. กำมือ แบมือสลับกัน
ท่าที่ 2 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนในท่าต่อจากท่าที่ 1

2. บิดข้อมือทั้งสองข้างขึ้นลง
ท่าที่ 3 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนท่าต่อจากท่าที่ 2

2. กำมือแล้วชกลมไปข้างหน้า สลับซ้ายขวา
ท่าที่ 4 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนท่าต่อจากท่าที่ 3

2. กำมือแล้วชกลมขึ้นข้างบน สลับซ้ายขวา
ท่าที่ 5 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนต่อจากท่าที่ 4

2. กางแขนทั้งสองออกข้างลำตัว

3. หมุนแขนไปข้างหน้าพร้อมๆ กันทั้งสองข้าง 50 ครั้ง แล้วหมุนไปข้างหลังอีก 50 ครั้ง
ท่าที่ 6 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง

2. ยกมือสองข้างขึ้นตบเหนือศีรษะ แล้วกลับมาอยู่ท่าเดิมท่าที่ 7 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนท่าต่อจากท่าที่ 6

2. เหวี่ยงแขนทั้สองไปด้านหลัง และเหวี่ยงขึ้นตั้งตรงแนบศีรษะ ค้างไว้ 5 วินาทีท่าที่ 8 ทำ 15 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง

2. ก้มศีรษะลง ให้คางจรดกับกลางกระดูกไหปลาร้า ค้างไว้ 5 วินาที

3. เงยหน้าไปด้านหลัง พยายามให้ปลายคางตรง ค้างไว้ 5 วินาทีท่าที่ 9 ทำ 15 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง

2. หันศีรษะไปทางซ้าย ค้างไว้ 5 วินาที แล้วหันกลับมา

3. หันศีรษะไปทางขวา ค้างไว้ 5 วินาที แล้วหันกลับมาท่าที่ 10 ทำ 15 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นตั้งตรง

2. โน้มตัวไปข้างหน้าให้ลำตัวขนานกับพื้น ค้างไว้ 5 วินาที แล้วกลับสู่ท่าเดิม

3. เอนตัวไปด้านหลังพอประมาณ แล้วกลับสู่ท่าเดิม ทำสลับกันไปมาท่าที่ 11 ทำ 15 ครั้ง

1. ยืนตรง

2. โน้มตัวไปข้างหน้า ให้ลำตัวขนานกับพื้น

3. บิดลำตัวไปทางขวา จนถึงข้างลำตัว แล้วค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น

4. ทำสลับซ้าย-ขวาท่าที่ 12 ทำ 50 ชุด

1. ยืนตัวตรง

2. ยกแขนทั้สองข้าง ทำท่าคล้ายปีกไก่

3. เหวี่ยงข้อศอกทั้งสองข้างออกด้านหลังแล้วกลับท่าเดิม ทำ 3 ครั้ง พอครั้งที่ 4 ให้เหวี่ยงแขนออกไปด้านหลังจนสุด นับเป็น 1 ชุด
ท่าที่ 13 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนตัวตรง เขย่งปลายเท้า

2. เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น ย่อตัวลง

3. ค่อยๆ ยืนขึ้นในท่าเดิม เอาส้นเท้าลงแล้วกลับสู่ทาเดิมท่าที่ 14 ทำ 50 ครั้ง

1. ท่านี้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น โต๊ะทำงาน หรือเก้าอี้ที่รับน้ำหนักได้และไม่เลื่อน ใช้ฝาผนังก้ได้ค่ะ

2. ทำท่าคล้ายวิดพื้น แต่เปลี่ยนจากพื้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนท่าที่ 15 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนตรงในท่าเตรียม

2. เตะขาซ้าย พร้อมกับเหยียดแขนขวาออกมาด้านหน้า พยายามให้ปลายเท้าแตะกับปลายนิ้วมือ

3. ทำสลับกัน ซ้าย-ขวาท่าที่ 16 ทำ 50 ครั้ง

1. ยืนในท่าเตรียม

2. ก้าวเท้าซ้ายออก

3. ย่อตัวลง ขาด้านที่ก้าวออกไปพยายามให้ขนานกับพื้น ขาหลังตรง อย่างอเข่า และลำตัวตรง

4. ทำสลับกัยซ้าย-ขวา

ที่มา http://entertain.tidtam.com/data/12/0171-1.html#

ป้ายกำกับ:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก